Miło nam poinformować, że firma 13VIP Sp.z o.o. Sp.k. rozpoczęła w 2020 roku realizację projektu rozwojowego i otrzymała nisko oprocentowaną pożyczkę (0,5%) od Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach , która to fundacja skorzystała ze wsparcia na potrzeby realizacji Projektu przedsięwzięcia pn. „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na podstawie umowy nr UDA-RPPD.PFF-20-0001/16-00 o finansowanie Projektu pn. „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020r.